Logowanie

Logowanie do systemu

Witamy na serwerze eLearningowym Politechniki Koszalińskiej dla studentów.

Przysposobienie Akademickie, dla studentów 1-go roku studiów I-go stopnia składa się z kilku modułów. Poprzez Platformę eLearningową Politechniki Koszalińskiej realizowane są części dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Szkolenie Biblioteczne.

Ze względu na trwający proces rekrutacji informujemy iż kursy uruchomione zostaną w drugiej połowie listopada i studenci zostaną o ich rozpoczęciu poinformowani droga mailową.

Studentów, którzy mają problem z logowaniem prosimy o kontakt z Uczelnianym Centrum Kształcenia na Odległość "StudiaNET" ul. Śniadeckich 2, pok. 106-3D (wejście przez czytelnie), 75-453 Koszalin tel. (094) 34 86 665, piotr.zmuda@tu.koszalin.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Film instruktażowy do logowania pod poniższym linkiem.

 

Logowanie na serwer, zmiana loginu i hasła

więcej o UCKnO na stronie www.StudiaNET.pl

 

Poniżej linki do naszych kanałów youtube oraz vimeo z filmami dydaktycznymi
link 1

link 2

Historia

Uczelnia powstała - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 czerwca 1968 roku - jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie i została umiejscowiona przy ulicy Racławickiej. 


Pierwszym rektorem Uczelni został doc. mgr inż. Jerzy Smoleński, pierwsze egzaminy wstępne odbyły się 2 lipca, zaś pierwsza inauguracja roku akademickiego - 5 października 1968 roku. W uczelni było wówczas dwa wydziały: Budownictwa Lądowego - z dziekanem doc. dr inż. Leopoldem Jastrzębskim, i Mechaniczny - z dziekanem doc. dr inż. Jerzym Białkowskim. 

W Wyższej Szkole Inżynierskiej rok akademicki 1968/69 rozpoczęło 125 osób na studiach dziennych i 60 na studiach wieczorowych. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowiło wtedy 17 pracowników, wśród których był jeden profesor zwyczajny, czterech docentów
i dwóch doktorów. Kształcenie odbywało się w 12 specjalnościach inżynierskich. 

Drugi rok akademicki 1969/70 rozpoczęło 493 osoby, z których 335 zdały egzaminy na pierwszy rok. Pierwsi absolwenci - inżynierowie - ukończyli studia w roku 1972. Przez kolejne lata liczba zarówno kadry nauko-dydaktycznej, jak i studentów systematycznie wzrastała, Uczelnia rozszerzała swoją działalność, a jej pracownicy uzyskiwali kolejne stopnie i tytuły naukowe.